Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดยะลา

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
18   นางผุสสดี จ๋ายเจริญ   2562 - ปัจจุบัน
17   นายนิอันนุวา สุไลมาน   2559 - 2562
16   นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง   2556 - 2559
15   นายประโยชน์ เพ็ญสุต   2554 - 2556
14   นายนิอันนุวา สุไลมาน   2549 - 2554
13   นายผล มุณีสิทธิ์   2546 - 2549
12   นายสมพร จิระโร   2541 - 2546
11   นายผดุงพงษ์ พรรณ์แผ้ว   2538 - 2541
10   นายสมภพ ฉัตรกุล ณ อยุธยา   2538 - 2538
9   นายสมพล ยุติธรรม   2531 - 2538
8   นายอามุ ภิญโญโชติวงศ์   2527 - 2531
7   นายชาญ พิริภัณฑ์   2522 - 2527
6   นายสิวัชร สุวรรณดิษ   2517 - 2522
5   นายจันทร์ ศรีสมุทร   2515 - 2517
4   นายไพศาล นพรัตน์   2511 - 2515
3   นายวิสูตร สาลิคุปต   2509 - 2511
2   นายประวิตร สรสุชาติ   2508 - 2509
1   นายวิสูตร สาลิคุปต   2502 - 2508

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 44,523