Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

 

นายเมตตา พยายาม

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นายชูใจ พยายาม

นางผุสสดี จ๋ายเจริญ
พาณิชย์จังหวัดยะลา

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 44,505