Header Image
พาณิชย์จังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงาพาณิชย์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
watermark


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,318