Header Image
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มเเข็งเศรษฐกิจฐากรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มเเข็งเศรษฐกิจฐากรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 16/05/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,239